1. İsim azrak toprak madenlerinin oksitleri (çeşitli minerallerde rastlanır).