refer to a document

kanıt olarak belgeye atıfta bulunmak Fiil
delil olarak bir evraka göndermede bulunmak Fiil