1. Sıfat şifalı, tedavi edici, sağaltıcı, iyileştirici, şifa verici.
  remedial surgery. This plant has remedial properties.
 2. Sıfat ilâç gibi, ilâç/deva nev'inden.
 3. Sıfat düzeltici, islâh edici, noksanları giderici, olgunlaştırıcı, ilerletici.
  remedial measures.
  remedial
  reading: anlayarak hızlı okuma.
  What materials and aids would you recommend for a remedial English course?
amacı uğranılan zarar ve haksızlığın tazmin ve telafisi olan davalar İsim
amacı uğranılan zarar veya haksızlığın tazmin ve telafisi olan davalar
bilimsel hazırlık dersi İsim, Eğitim
yardımcı eğitim
ilerleme kursu
usul hukuku
çareler İsim
bilimsel hazırlık programı İsim, Eğitim
bilimsel hazırlık İsim, Eğitim