1. İsim çınlanım, rezonans.
  resonance absorption: çınlanım soğurumu.
  resonance penetration: çınlanım
  girişimi.
  resonance state: çınlanım hali.
 2. İsim yankılanım: sesin yankılarla uzaması.
 3. İsim, Fonetik tınlama: ağız/boğazdaki boşluklarda yansıyıp işitilebilme alanının genişlemesi.
 4. İsim, Elektrik-Elektronik rezonans: devredeki endüktif ve kapasitif reaktansların eşit olması ile empedansın saf bir dirence, akımın/gerilimin
  maksimum değere ulaşması hali.
  resonance circuit: çınlanım /rezonans devresi.
 5. İsim, Kimya yankılaşım: bir molekül ya da yükünün/iyonun çok hızlı salınım durumunda olması nedeniyle atomların birinden
  kopan elektronların bir komşu atoma gidip gelmesi.
manyetik rezonans görüntüleme İsim, Tıp