review the legality of acts of the council

  1. Fiil Konsey tasarruflarının hukuka uygunluğunu denetlemek