review the legality of acts of the council

  1. Verb Konsey tasarruflarının hukuka uygunluğunu denetlemek