1. Sıfat köklü, kökleşmiş, sabit, esaslı, sağlam.
    rootedness: köklülük, kökleşme, sağlamlık.
köklü
derinlere kök salmış
derin nefret