1. İsim version (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  2. İsim, Ticaret demand
  3. sale
  4. currency
  5. İsim, Bilgi Teknolojileri version
  6. İsim, Ticaret sales volume
run-time version Bilgi Teknolojileri
merchandising risk
trade channels İsim
assured market
merchandising scheme

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Piyasada aranır, ... olma, revaç