scrabble for one's livelihood

  1. Fiil geçimi için eşek gibi çalışmak
  2. Fiil geçimini kazanmak için canını dişine takmak