set your heart on something

  1. Fiil birşeyi çok istemek
  2. Fiil birşeye kapılmak
  3. Fiil birşeye kendini kaptırmak