shoot off one's mouth


  1. face
    argo (a) ağzına geleni söylemek, bilir bilmez/düşünmeden konuşmak, (b) abartmak, mübalâğa etmek.
ağzına geleni söylemek, düşünmeden konuşmak.