space medicine

  1. uzay tababeti, uzaya gönderilenlerin sağlık konuları ile uğraşan tıp dalı.