the after hours

  1. borsada resmen müseccel olmayan değerli evrak alım satımı
borsanın kapanış saatinden sonra işlem gören menkul değerin fiyatı