the council

belediye hukuk müşaviri
Konsey adına
Konsey tarafından alınan önlemler İsim
Konsey tasarruflarının hukuka uygunluğunu denetlemek Fiil
bakanlar kurulu
Avrupa Konseyi Meclisi
Avrupa Konseyi İstişare Meclisi
kurul toplantısına katılanların az sayıda olması
bakanlar konseyi toplantısı
Danıştay Başsavcısı İsim, Hukuk
Savaş Malullerinin Tıbbi Tedavileri Maksadıyla Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Değişimine Dair Anlaşma İsim, Uluslararası Hukuk
Danıştay İdari İşler Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Bakanlar Kurulunca Zarf, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Londra Menkul Kıymetler Borsa Konseyi Başkanı
londra menkul kıymet borsa konseyi başkanı
Danıştay Savcısı Özel Isim, Hukuk
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi İsim, Avrupa Birliği
Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konması ve Müsaderesi ile Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi İsim, Avrupa Birliği
Avrupa Birliği Konseyi İsim, Avrupa Birliği
Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi, El Konulması ve Terörizmin Finansmanına
İlişkin 198 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi
Özel Isim, Hukuk
bakanlar kurulu kararı İsim
Avrupa Birliği Konseyi karar alma usulü
Yatırım Ortamını İyileştirme ve Koordinasyon Kurulu Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Kişilerin Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Dolaşımını Düzenleyen Kurallara Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Konseyine Üye Devletler Arasında Genç Kişilerin Müşterek Pasaportla Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Danıştay Birinci Dairesi Özel Isim, Kurum İsimleri
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşma İsim, Uluslararası Hukuk
fakülte yönetim kurulu
Danıştay Genel Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi İsim, Kurum İsimleri
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İsim, Avrupa Birliği
AKPM Özel Isim, Kurum İsimleri
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Özel Isim, Kurum İsimleri
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu İsim, Hukuk
Avrupa Birliği Konseyi (Dönem) Başkanlığı
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek İkinci Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği İsim, Kurum İsimleri
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği İsim, Kurum İsimleri
Bakanlar Kurulu Sekreterliği İsim, Kurum İsimleri
Avrupa Konseyinin Statüsü İsim, Uluslararası Hukuk
Danıştay Onuncu Dairesi Özel Isim, Kurum İsimleri
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) İsim
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Genel Anlaşmaya Ek Üçüncü Protokol İsim, Uluslararası Hukuk