tick off items in an account

  1. Fiil bir hesaptaki kalemleri kontrol etmek
  2. Fiil bir hesaptaki kalemlerin karşısına kontrol işareti koymak