to accept a proposal

bir teklifi kabul etmeye hazır olma