to be at one's last gasp

  1. (a) can çekişmek, son nefesini vermek, ölmek üzere olmak, (b) (yorgunluktan vb.) yapmaya takati kalmamak,
    iflâhı kesilmek, takati kalmamak.