turn up one's nose at sth

  1. Fiil bir şeye burun kıvırmak
  2. Fiil bir şeye burnunu çevirmek
  3. Fiil burun kıvırmak