1. Sıfat kaba, terbiyesiz, çirkin, iğrenç, galiz.
  She is a very vulgar woman, to shout like that at the top of her voice.
 2. Sıfat ayıp, müstehcen, edep dışı.
 3. Sıfat âdî, bayağı, zevksiz, aşağılık, pespaye.
  The house was full of costly, but very vulgar furniture.

  the vulgar herd: ayaktakımı, avam, halk sürüsü.
 4. Sıfat genel, umumî, umuma mahsus.
  vulgar opinion.
 5. Sıfat halk+, halka mahsus, âmiyane.
  the vulgar tongue: halk dili, âmiyane dil.
  the vulgar masses:
  halk kütlesi.
  vulgar superstitions: halka mahsus bâtıl inanışlar.
  a vulgar translation: halk dili ile çeviri.
 6. İsim halk, ahali, toplum.
 7. İsim halk dili
  , konuşulan dil.
hacı ağalık etmek Fiil
bayağı kesir
kaba dil
halka özgü batıl inançlar İsim
kabalaşmak Fiil
ayaktakımı
halk sürüsü