whole- length

özetlenmemiş, kısaltılmamış, tam.
a whole-length report.
tam boy.
a whole-length sofa.
tam boy resim/ heykel.
a whole-length portrait of Atatürk.
boydan boya
sonuna kadar gitmek Fiil