1. Sıfat zeki, hazırcevap, nüktedan, nekre.
  2. Sıfat nükteli, zarif, esprili.
    a witty remark.
  3. Sıfat akıllı.
latifeci
nükte
latife
latife etmek Fiil
nükte yapmak Fiil