convention on the law applicable to succession to the estates of deceased persons

  1. Noun, International Law Ölen Kişilerin Malvarlıklarının Mirasçılarına İntikaline Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme