markov chain

  1. Noun Markof zinciri: gelecekte vukubulma olasılığı yalnız şimdiki veya biraz önceki duruma bağlı olup şimdiki
    duruma ulaştıran yoldan bağımsız bulunan ayrılmış seçkisiz süreç (rastgele yürüyüş gibi).