undifferentiated service-producing activities of private households for own use (nace code: t98.2)

  1. Noun, Trades-Professions Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler (NACE kodu: 98.2)