accepted bill

  1. kabul edilmiş senet
  2. (üzerine keşide edilince kabul ve imza edildikten sonra vade tarihinde ödemesi kabul edilmiş olur
bir senedi kabul ettirmek Verb
bir senedi kabul ile geri göndermek Verb
senedi kabul ederek iade etmek Verb