act a lie

  1. Verb birini yalanlarla yanlış yola sevk etmek