act for the common good

  1. Verb kamu yararına hareket etmek