act with good reason

  1. Verb haklı olarak davranmak
  2. Verb hak sahibi sıfatıyla hareket etmek