adjoin

  1. Verb bitiş(tir)mek, ekle(n)mek, yanyana koymak.
  2. Verb bitişik/komşu olmak.
    His house adjoins the school: Evi okula bitişiktir.