algebra

  1. Noun, Engineering cebir
  2. Noun cebir.
    algebra of sets: kümeler cebiri.
Boole cebiri: “doğru” ya da “yanlış” gibi iki değer alabilen değişkenler ve bunlar arasında “ve”, “ya
da” gibi mantıksal ilişkileri gösteren işleçler kullanan ve mantık ve bilişim sistemlerine uygulanan cebir.
Noun
adi cebir
yüksek cebir
doğrusal cebir Noun, Physics
lineer cebir Noun, Physics
olaylar cebiri
önermeler cebiri
kümeler cebiri
türevli cebir
birimli ünit
yöneysel çözümleme, vektör analizi.
vector field: yönleç alanı, yöney alanı.
vector function:
yöney işlevi.
vector lattice: yöney örgüsü.
vector model: yönleçsel örnek.
vector multiplication = vector product = cross product = outer product: yönel çarpım.
vector space: yöney uzayı, doğrusal uzay.
vector-valued function: yöney değerli işlev.