all at once

  1. ânide, birdenbire, apansızın.
  2. hep(si) birden.
  3. (a) hep birlikte/birden/bir arada, (b) birdenbire, ânide, ansızın, (c) aynı anda, aynı zamanda.