all or none (aon)

  1. “ ya hep ya da hiç yasası
  2. yatırım bankacılığında menkul değerlerin satışı bunları ihraç eden şirkete karşı tamamen taahhüt edilmediği takdirde
  3. ihraç ettiklerinin tümünü iptal etmek hakkını ihraç sahibine sağlayan bir teklif
  4. menkul değerlerde
  5. resmi muamele yapılmayacağına dair alış ya da satış için verilen emir
  6. tam bir muamele yapılmamışsa emir otomatik olarak iptal olmaz