ancillary bill

  1. tali dava dilekçesi (aynı mahkemedeki önceki bir duruşmaya dayanan ve bu hükmü icra mevkiine koymayı
    veya taraflar arasında tam adaletin gerçekleşmesi