anticipated cost

  1. işletme maliyetine yapılan ek
  2. önceden hesaplanan maliyet
  3. ön maliyet