areaway

  1. Noun mahzen/bodrum girişi.
  2. Noun (binalar veya bir binanın bölmeleri arasındaki) geçit.