arrive at a price

  1. Verb değer biçmek
  2. Verb fiyat tespit etmek
  3. Verb bir fiyat üzerinde mutabık kalmak
  4. Verb bir fiyat üzerinde anlaşmak
  5. Verb fiyat üzerinde mutabık kalmak