arson

  1. Noun kundakçılık, kasten yangın çıkarma: sigorta parasını almak için kendi evini kasten yalma veya başka kimsenin
    evini ateşe verme.
    arsonist: kundakçı, kasten yangın çıkaran.
ateşlemek Verb
kundakçılık yapmak Verb