ask for someone's opinion

  1. Verb birinin fikrini sormak
  2. Verb birinin fikrini almak
  3. Verb birinin ne düşündüğünü sormak