aspiration

  1. Noun özlem, şiddetli arzu/istek/heves.
    intellectual aspirations: manevî arzular.
  2. Noun emel, ülkü, gaye.
    His aspiration was to be an engineer.
  3. Noun (hava vb.) içe çekme, emme, nefes.
  4. Noun, Phonetics solukla telâffuz etme.
  5. Noun, Medicine (a) vücuttan şırınga ile su/serum/cerahat alma, (b) (kustuktan sonra) akciğerlere ve bronşlara su çekme.