1. İsim özlem, şiddetli arzu/istek/heves.
    intellectual aspirations: manevî arzular.
  2. İsim emel, ülkü, gaye.
    His aspiration was to be an engineer.
  3. İsim (hava vb.) içe çekme, emme, nefes.
  4. İsim, Fonetik solukla telâffuz etme.
  5. İsim, Tıp (a) vücuttan şırınga ile su/serum/cerahat alma, (b) (kustuktan sonra) akciğerlere ve bronşlara su çekme.