assist

  1. Noun, Sports asist
  2. yardım etmek, yardımda bulunmak.
    Please assist him in moving furniture: Lütfen mobilyaları taşımasına yardım ediniz.
  3. yardımcı olarak katılmak/iştirak etmek.
  4. yardım, destek, muavenet, iane.
    He finished his homework without an assist from his father: Babasının
    yardımı olmadan ev ödevini bitirdi.
birine akıl vermek Verb
adli yardımlaşma Noun, International Law
avukat yardımı Noun, Law
karşılıklı yardımlaşma Noun, International Law
hukuki konularda karşılıklı adli yardımlaşma Noun, International Law
ticari konularda karşılıklı adli yardımlaşma Noun, International Law
cezai konularda karşılıklı adli yardımlaşma Noun, International Law
birine akıl vermek ve yardım etmek Verb
batmak tehlikesinde olan bir gemiye yardım etmek Verb
(toplantı, tören vb. de) hazır bulunmak.
bir toplantıya katılmak Verb
katkıda bulunmak Verb
bir işte yardım etmek Verb
birbirine yardım etmek Verb
birine işinde ilerlemesine yardım etmek Verb
birine bir şeyde yardım etmek Verb
birine para yardımında bulunmak Verb
birine bir şeyde yardım etmek Verb
fakirlere yardım etmek Verb
voltajı yükseltmek Verb
para yardımı yapmak Verb
birine akıl vermek ve yardım etmek Verb