back cloth

  1. Noun, Textile Industry astar
tiyatro sahnesinin arka perdesi. Noun