bank money

  1. banka parası
  2. kaydi para
  3. bankaya yatırılmış bulunan paraların cari hesapta tutulan ve üzerinde çek keşide edilerek para gibi kullanılan kısmı
  4. bankanın nakdi
US bankanın nakdi (banknot ve mevduat
banka para havalesi
banka ödeme emri
tevdiatta bulunmak Verb
bankaya para yatırmak Verb
parayı bankaya yatırmak Verb
bankadan para çekmek Verb
parayı bankaya emanet etmek Verb
saklatmak üzere parasını bankaya tevdi etmek Verb
saklaması için parayı bankaya emanet etmek Verb
bankada parası olmak Verb
banka da para tutmak Verb
parasını bankada saklamak Verb
bankada para tutmak Verb
parasını bankada tutmak Verb
bankaya para yatırmak Verb
(Br) US para merkezi banka
bankadaki vadesiz para
bankadaki vadesiz para
bankaya para ödemek Verb
bankaya para koymak Verb
bir bankaya para yatırmak Verb
tedavüle para yatırmak Verb
tasarruf bankasına para yatırmak Verb
banka kredisi almak Verb