be away

  1. Verb seyahatte olmak
uzun yolculuğa çıkmak Verb
iş yolculuğunda bulunmak Verb
izne çıkmış olmak Verb
izinli olmak Verb
evden uzakta
iş için çağrılmış olmak Verb
akıntıya kapılmak Verb
kapılmak Verb
götürülmek Verb
büyülenmek Verb
kovulmak Verb
atılmak Verb
lağv olmak Verb
bertaraf edilmek Verb
defedilmek Verb
kovulmak Verb
aşınmak Verb
gittikçe eriyip kaybolmak Verb
aşırtmak Verb
temizlemek Verb
sel sularına kapılmak Verb
kaldırılmak Verb
dökülmek Verb
kapılmak Verb
zayıflaya zayıflaya eriyip gitmek Verb