be clear about sth

  1. Verb bir şey hakkında emin olmak