be hard to please

  1. Verb memnun edilmesi güç olmak
  2. Verb müşkülpesent olmak