be in the pink of condition

  1. Verb yanakları kıpkırmızı olmak
  2. Verb formunda olmak
  3. Verb (meyve vb) olgun olmak