be inside on a matter

  1. Verb (US) bir işin aslını bilmek