be on one's death bed

  1. Verb ölüm döşeğinde olmak