be put to pay one's debts

  1. Verb borçlarını ödemede güçlük çekmek